ஏலே பித்துக்குளி – P. K. அமீரே

ஏலே பித்துக்குளி!

‘என்னடா,
இது
செருப்பு மாலை? ‘

“இன்று மாலை
மாதம்பட்டி மக்கள்
மதிகெட்ட அமீருக்கு
வழங்கவிருக்கும்
செருப்படி SEND OFF! ”

‘ ஓஹோ..
இந்த மடலும்
அந்த மடையனுக்கா? ‘

“ஆமாம் ”

‘ எங்கே மடலை
படி? ‘

” மாதம்பட்டி
மக்கள் வழங்கும்,
சிறுவன் ஒருவன்
P. K. அமீருக்கு,
மாட்டு தோலால்
செய்த,
செருப்பு மாலையும்,
இந்த இனிய
மாலை
அளிக்கும்
அழகிய மடலும்,
P. K. அமீரே
பெருமையுடன் ஏற்பீர்!
சாஸ்த்திரிகட்க்கில்லாத
சலுகைகள் பல பெற்று,
இரண்டு இந்து
பெண்களை
இளமையிலேயே
ஏமாற்றி,
கெடுத்து,
இந்திய மக்கள்
ஒருமித்த மடையர்கள்
என்று
உலகுக்குணர்த்தி,
சிரியா செல்லும்
SATHYAMEVA Fraud ஏ!
சென்று வராதே
சென்று வராதே,
மாதம்பட்டி
இம்மாலை
அளிக்கும் செருப்புமாலையுடன் !
சிரியா சென்று
சீரழிந்துவிட்டு,
மனைவியை
கொஞ்சம்
ISI க்கு வித்துவிட்டு,
ஆப்கான் சென்று
அவதிபல பெற்று,
பாகிஸ்தான் சென்று
பைத்தியமாகி,
மலேசியா சென்று
மறுபடியும் P. K. யை
மஸுதியில் எடுத்து,
மக்களிடம் மாட்டி,
மண்ணெண்ணையால்
மடியப்போகும்
மாபெரும்
பைத்தியமே!
செருப்புடன் செல்வீர்!
இக்ஷனமே செல்வீர்!
விரைந்து செல்வீர்,
வீரிய இந்தியனுக்கு,
விடுதலை அளிப்பீர்!
கூடவே கொஞ்சம்
கிறுக்கு இந்தியர்களையும்
கூட்டிச்செல்வீர்,
SELFISH அமீரே!
சாய்புகளுக்காக
நாட்டையே வித்த
நயவஞ்சகர்களையும்
நாசூக்காக பேசி,
கடத்தி செல்வீர்,
கரையிலே
கப்பலும் READY!
போகும் போது
இவ்வுதவி செய்வீர்!
இந்தியா
என்றென்றும்
உங்களை
மறவாது,
நீங்கள்
உடனே
ஒழிந்தால்! ”
இவ்வன்
மதிப்புமிக்க
மாதம்பட்டி மக்கள்! ‘
எப்படிடா பித்துக்குளி?”

‘ரொம்பவே ப்ரமாதம் போ! ‘

Advertisements

About s.rajah iyer

An MBA.. Interested in writing,Reading..Indian Philosophy
This entry was posted in ஏலே பித்துக்குளி and tagged , , . Bookmark the permalink.

Tks for your views.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s