ஏலே பித்துக்குளி – லஞ்சம்

ஏலே பித்துக்குளி!

‘ஏன்டா, இந்த உுழலுக்கும்
லஞ்சத்துக்கும் கொள்ளைக்கும்
என்னடா வித்தியாசம்? ‘

Rahul Gandhi Cartoon

Rahul Gandhi Cartoon


“எல்லாமே Size தான்.
லஞ்சம்னா கொஞ்சம்..
கஞ்சன் கிட்டேயும்
கெஞ்சும் நெஞ்சம்!
அதுக்கு மேலே
உுழல்..
தனிப்பட்டவன்
தண்ணிக்காக
வாங்குவது லஞ்சம்னா,
ஓர் Department ஏ
உழன்று புரளுவது
உுழல்!'”

‘ ஓ அப்படியா..
அப்படின்னா, இந்த,
கொள்ளை? ‘

“Looting the
State or Nation itself is
கொள்ளை!
‘ லஞ்சம் எல்லாம் வஞ்சமில்லை, அளவுடன்,
அன்பால் கொஞ்சம் ஏர்த்திடின்! ‘
என்கிறது குரல்!
ஆனால்,
‘ உுழலிலே வாழ்வாரே வாழ்வார்,
மற்றெல்லாரும்,
கூவத்தில் சாகக் கிட! ‘
என்கிறது இன்னொறு குரல்!
ஆனால் எல்லாவற்றையும் விட
சிறந்த
நாட்டுக்கு சேவை,
கொள்ளை!
‘ யாவாராகிலும் நாடு காக்க,
டாலரிலே அடித்திடில்,
பிழைக்கத்தெரியாத பித்துக்குளி! ‘
என்கிறது இன்னொறு குரல்!
புரிஞ்சதோடா
பித்துக்குளி? “

Advertisements

About s.rajah iyer

An MBA.. Interested in writing,Reading..Indian Philosophy
This entry was posted in ஏலே பித்துக்குளி, Corruption. Bookmark the permalink.

Tks for your views.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s