ஏலே பித்துக்குளி – பொங்கல்

A Brahmin about to offer Prayers@Ganges

A Brahmin about to offer Prayers@Ganges

ஏலே பித்துக்குளி!

 

‘ஏன்டா, பொங்கலுக்கு

என்ன அறிவுரை? ‘

 

“நான் என்ன பெரிய

ஞானியா அறிவுரை

சொல்ல..

இருந்தும் ௺

கேட்டதற்காக

ஓர் கவிதை!

 

‘ அங்கும் இங்கும்

எங்கும் பொங்கும்

அருமைக்குரிய

அரிசியே..

எனக்கோர் ஐயம்!

 

உழவனை மறந்த உலகமும்

மறையை மறந்த ஐயனும்

௺ர்களில்லா நிலங்களும்

எப்போதுதான்

மறைந்திடும்?

 

தஞ்சை கொடுத்த நஞ்சையும்

வைகையில் வளர்ந்த வையமும்

செங்கோல் எனும் ஆட்சியும்

என்று இங்கு

மலர்ந்திடும்?

 

மனு ௺தி சோழனும்

கிுரன் சொற்றமிழனும்

குறளை கொடுத்த கடவுளும்

உண்மையா என்று கொஞ்சம்உரைத்திடு?

 

பொழுது எல்லாம் பொய்யேசொல்லி

ஏழைகளை எப்பவும் ஏய்த்திடும்

இந்த துரோகிகள் கூட்டம்

என்று  இங்கு அழிந்திடும்?

 

அன்று…

 

ஆதவனின்பசியையேதிுர்த்த

நிறம் கூடமாறாத,

என் அருமை அரிசியே..

இந்த என் ஐயத்துக்கு

பதில் கொஞ்சம் அளித்துடு? ”

 

எப்படிடா பித்துக்குளி?”

 

‘அரிசியிடமிருந்து

பதில் வந்தால் சொல்! ‘

 

 

 

 

Advertisements

About s.rajah iyer

An MBA.. Interested in writing,Reading..Indian Philosophy
This entry was posted in ஏலே பித்துக்குளி and tagged , . Bookmark the permalink.

Tks for your views.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s