ஏலே பித்துக்குளி – கண்ணதாசன் மேலூர்

ஏலே பித்துக்குளி!

‘ஏன்டா,மேலூருக்கா
போயிண்டருக்கே? ‘

“ஆமாண்டா
எல்லாருமே ஒரு நாள்
போகவேண்டிய
ஊர்தானடா அது,
பித்துக்குளி!
‘ யாதும் ஊரே
யாவரும் கேளிர்! ‘
தெரியாதோ”

‘ அந்த ஊருக்கு
ஏனடா அவசரம்? ‘

“அதுவா
நம்ம கையில் இல்லை!
மேலுூரை பற்றி
கண்ணதாசன்
கவிநயத்தையாதும்
கேட்டுவை,
போரதுக்குள்ளே!

‘ எந்த ஊர் என்றவனேஇருந்த ஊரைச் சொல்லவா?அந்த ஊர் நீயுங்கூடஅறிந்த ஊர் அல்லவா! (எந்த)
உடலூரில் வாழ்ந்திருந்தேன்உறவூரில் மிதந்திருந்தேன்கருவூரில் குடி புகுந்தேன்மண்ணூரில் விழுந்து விட்டேன்!
கண்ணூரில் தவழ்ந்திருந்தேன்கையூரில் வளர்ந்திருந்தேன்காலூரில் நடந்து வந்தேன்காளையூர் வந்துவிட்டேன்! (எந்த)
வேலூரைப் பார்த்து விட்டேன்விழியூரில் கலந்து விட்டேன்பாலூறும் பருவமென்னும்பட்டினத்தில் குடிபுகுந்தேன்!காதலூர் காட்டியவள்காட்டூரில் விட்டு விட்டாள்கன்னியூர் மறந்தவுடன்கடலூரில் விழுந்து விட்டேன்!
பள்ளத்தூர் தன்னில் என்னைபரிதவிக்க விட்டு விட்டுமேட்டூரில் அந்த மங்கைமேலேறி நின்று கொண்டாள்!கீழூரில் வாழ்வதற்கும்கிளிமொழியாள் இல்லையடா
மேலூரு போவதற்கும்வேளைவர வில்லையடா! ‘
கண்ணதாசன்
கவிபடித்தால்
கனநொடியில்
மேலூரே
தெரிந்துவிடும்!
காலார நடந்து சென்று
பேரூரைபார்த்துவிட்டு
சேர்ஒன்றும் இல்லாமல்
கோவூரேபோய்விடலாம்,
என்னறுமை,
பித்துக்குளி! “

Advertisements

About s.rajah iyer

An MBA.. Interested in writing,Reading..Indian Philosophy
This entry was posted in ஏலே பித்துக்குளி, General and tagged , . Bookmark the permalink.

Tks for your views.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s