ஏலே பித்துக்குளி – ஆடி அமாவாசை

ஏலே பித்துக்குளி!

Mahaperiyava

Mahaperiyava

‘என்னடா, ஆடிப்பெருக்கு
அம்மாவாசை, எல்லாம் சேந்திருக்கு? ‘

“நமது முன்னோார்களை
நினைத்தால் மிகவும்
ஆச்சரியமாக இருக்கிறது!
மாதங்களை பெளர்ணமிக்கு
அற்பணித்தான்!
சித்திரை என்றால்
சித்திரா நக்ஷத்திரத்தில்
பெளர்ணமி வருகிறது!
அதேபோல் ஆடிஅம்மாவாசை
அன்று சூரியன் தனது
தக்ஷிணாயன பயணத்தை
தொடங்குவதை கண்டுபிடித்தான்!
அன்று ஓர் புண்ணிய தினமாக
கருதி நதியிலே மூழ்கி
உள்ளத்தூய்மை பெறவேண்டுமென்றான்!
ஏனென்றால்
அண்டத்தையும்
ஐந்தாக பிரித்து
வானத்திற்கு நிற்குணப்ரம்மனை
உதாரணம்காட்டி
(ஏனென்றால் ஆரம்பமும் முடிவும்
இல்லாத, ரூபம், உணர்ச்சி,
ருசி, வாசனை எதுவுமில்லாத
நிற்குணப்ரம்மன் ஆகாசம்!)
உணரமட்டுமேகூடிய
வாயுவுக்கு இரண்டாவது
இடத்தையும்!
ரூபமும்உணர்ச்சியும் உடைய
அக்னிக்கு
மூன்றாவது இடத்தையும்
ரூபமும்உணர்ச்சியும் ருசிரசமுடைய நீருக்கு
நான்காவது இடத்தையும்,
ரூபமும்உணர்ச்சியும் ருசிரசமும்கூட கந்தமும்
சேர்ந்த பூமிக்கு
ஐந்தாவது இடத்தையும்
கொடுத்து
அக்னியை தன்னுடைய வேள்விகழுக்கும்
தர்மஅதர்ம காரியங்கட்க்கும்
சாட்சியாக்கி,
நல்லநீரில் மூழ்கி,
மண்ணை
எரித்து சாம்பலாக்கி
நெற்றியில் இட்டு,
தூய்மையாக
பரப்ரம்மனை
வேண்டினான்!
(எரிக்க எரிக்க எப்பொழுதுமே
வெள்ளைநிரம் மாறா
‘அத்வைதம்’ விபூதி
ஒன்றேஒன்றுதான்..
உலகத்திலுள்ள
மீதிஎதுவும் எரித்தவுடன்
தன் குணமும்
தன்மையும் மாறிவிடும்!)
தன்உடலையும்
ஐந்தாகப்பிரித்து
அன்னமயகோசாவிலிருந்து
(வெளித்தோற்றம்)
ஐந்தாவதான
ஆனந்தமயகோசாதான்
௺ என்றான்!
(தத் த்வமசி)
உண்மையை
உணர்ந்தவர்கட்க்கு
வேற்றுமையும்,
அழுக்காறு,
அவா வெகுளி
இன்னாச்சொல்
வர
வாய்ப்பே இல்லை!
‘சுத்த அறிவே
சிவனெனக்கூறும்
சுருதிகள்கேளீரோ? ‘
என்கிறான் என் பாரதி!
ஆகவே
உள்ளத்தூய்மையை
தேடடா
பித்துக்குளி! “

Advertisements

About s.rajah iyer

An MBA.. Interested in writing,Reading..Indian Philosophy
This entry was posted in ஏலே பித்துக்குளி, General and tagged , . Bookmark the permalink.

One Response to ஏலே பித்துக்குளி – ஆடி அமாவாசை

  1. K.NATARAJAN says:

    Suri,
    ALL GREAT.

    Like

Tks for your views.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s