ஏலே பித்துக்குளி – பிஸ்கட் நாடு!

ஏலே பித்துக்குளி!
‘ஏன்டா, இப்படி கிறுக்கு மாதிரி 3 தரம் தலைலே அடிச்சிக்கிறே? ‘
“ஆமாம்
இந்த பரிதாபமாக
நிற்கும்
அடிப்படை தொண்டனை நினைத்துதான்!
சட்டையே இல்லாமல்
செருப்பின்றி
உணவின்றி உண்மையுடன்
இவன் உழைத்ததற்கு,
உல்லாச Resorts ல்
உரங்குகிறார்கள்
அயோக்கியர்கள்!
பிஸ்கட்களை
அள்ளிகொடுத்து
அயோக்யர்களை
ஆட்சியில் அமரவைக்கிறது,
ஒரு குண்டர்படை !
தீர்ப்பில்
திருடர்கள்
என்ற பின்னும்,
மானங்கெட்ட தமிழர்கள்
படை சூழ
பணத்துடன்
பந்தாவாக
பவனிவருகிறது,
ஓர் ராட்சஷி!
3 முரை
அடித்து அடித்து
எவ்வாறு உன்னை
கொன்றேன்

என்று
கல்லறையிலே
காட்டியபின்னும்,
அறிவில்லா தமிழர்கள்
அணிவகுத்து
அழுகிறது!
சட்டையையே
அடகுவைத்து
தன்னையே
கரைத்திட்ட
கடைசி தொண்டனை
கண்டுகொள்ள
ஆளில்லை!
இந்த நிலை
என்று மாறும்
தெரியவில்லை!
தலையிலே
அடித்துக்கொண்டேன்!
கண்ணதாசனை
நினைவுகொண்டேன்
‘யாரை எங்கே வைப்பது என்றுயாருக்கும் தெரியலே – அடஅண்டங் காக்கைக்கும் குயில்களுக்கும
பேதம் புரியலே!பேரெடுத்து உண்மையைச் சொல்லிப்பிழைக்க முடியலே – இப்போ
பீடிகளுக்கும் ஊதுவத்திக்கும்
பேதம் தெரியலே! இப்போ
நல்லவனுக்கும் கெட்டவனுக்கும்பேதம் புரியலே! – அடஎன்னத்தைச் சொல்வேண்டா – தம்பிஎன்னத்தைச் சொல்வேண்டா!
மூடருக்கும் மனிதர்போல முகமிருக்குதடா
மோசம் நாசம் வேஷமெல்லாம் நிறைந்திருக்குதடா

காலம் மாறும் வேஷம் கலையும்
உண்மை வெல்லுமடா
கதவு திறந்து பறவை பறந்துபாடிச் செல்லுமடா – அடஎன்னத்தைச் சொல்வேண்டா – தம்பிஎன்னத்தைச் சொல்வேண்டா! ‘
என்னையே
அடித்துக்
கொள்கிறேன்!
இன்னம்
இந்த உயிர்
போகவில்லையே
எனநினைத்து!
புரிஞ்சதோடா
பித்துக்குளி? “

Advertisements

About s.rajah iyer

An MBA.. Interested in writing,Reading..Indian Philosophy
This entry was posted in ஏலே பித்துக்குளி and tagged , , . Bookmark the permalink.

Tks for your views.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s