ஏலே பித்துக்குளி – கைபேசி

ஏலே பித்துக்குளி – கைபேசி!
‘ஏன்டா ஜியோ கைபேசி free யாமே?’
“ஆமாம்
ஒரு minute க்கு 65 ரூபாயாக இருந்த காலம் போய்,
காசில்லாமல்
பேசலாம் என்றாகி,
தனிஒருமனிதனுக்கு
மொபைல் இல்லையெனில் ஜகத்தினை அழித்திடுவோம் என்றாகி,
அலையேயில்லா
தொலைபேசியும்
ஓர் தொலைபேசியா
என்றாகி,
கேபிளும் இல்லா
டிவியாகி,
இன்று,
ஜியோ கைபேசி
ஓர் revolution தான்!

பாட்டுக்கொரு புலவன் – பாரதி

தீர்க்க தரிசி,
என் பாரதி
‘Make in India’ வைப்பற்றி
எப்பவோ எழுதிவிட்டான் :
‘காசிநகர்புலவர் பேசும் உரை தான்,
காஞ்சியிலே கேட்பதற்கோர் கருவி செய்வோம்” என்று!
கைபேசி என்றதும்,
இன்னொன்றும
நினைவுக்கு வருகிறது!
எனக்குப்பிடித்த
நெல்லை கண்ணணின்
‘தமிழ்பேச்சு என்மூச்சு’ என்ற விஜய் டிவிலே வந்த துரை சரவணன்
என்ற ஓர் இளைஞனின் அற்புதமான கவிதை கைபேசியைப்பற்றி நினைவுக்கு வருகிறது :
கேட்டு அனுபவியடா
பித்துக்குளி? “

 

 

Advertisements

About s.rajah iyer

An MBA.. Interested in writing,Reading..Indian Philosophy
This entry was posted in ஏலே பித்துக்குளி and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Tks for your views.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s