ஏலே பித்துக்குளி – நட்பு

ஏலே பித்துக்குளி – நட்பு

கண்ணதாசன்

‘ஏன்டா இந்த நட்ப்பிற்கு ஓர் உதாரணம்?’
“நட்ப்பிற்கு
இலக்கணம்
MSV கண்ணதாசன்
தான்!
அந்தமாதிரி ஓர்
நண்பர்களை
பார்ப்பது அரிது!
சிலர் நண்பர்களாக
இருப்பார்கள்!
ஒருசிலர்
நண்பர்களாகவே
நடிப்பார்கள்!
ஆனாலும் நல்ல ஒருவன் நடிப்பவர்கட்க்கும்
நண்பனாகவே
இருப்பது நல்லது
என்கிறார், வள்ளுவர் !
‘நண்பற்றாராகி நயம்
இலசெய்வார்க்கும்,
பண்புஅற்றார் ஆதல் கடை’ என்கிறார்!
ஒருகாலத்தில்
படவுலகில்
கண்ணதாசனை
அழிப்பதற்கு இருந்த
படையையே
MSV எதிர்த்து
நின்றார், ஓர் உத்த
நண்பனுக்காக!

MSV கண்ணதாசன்
ஒரு உண்மை
நட்ப்பிற்கு
எடுத்துக்காட்டுடா
பித்துக்குளி!
எங்கையாதும்
என்காலையே
வாரிடாதே! “
‘ போதும் போதும் ரொம்ப பெனாத்தாதே
நல்லா புரிஞ்சது!’

 

Advertisements

About s.rajah iyer

An MBA.. Interested in writing,Reading..Indian Philosophy
This entry was posted in ஏலே பித்துக்குளி, கண்ணதாசன், Kannadasan and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Tks for your views.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s