ஏலே பித்துக்குளி – பணம்?

ஏன்டா, படிப்பா பணமாங்கற 

பட்டிமன்றத்துலே Nsk ன் பணத்தை எங்கே தேடுவேன் ‘

பாட்டை  கேட்டையோ?’ 

” எத்தனையோ

தமிழர்கட்கிடையே

நயமாகவும்,

பண்பாகவும்,

பகுத்தறிவாகவும்

மற்றவர்கள் மனதை

புண்படுத்தாமலும், 

அதே நேரத்தில்

சொல்ல வேண்டிய

கருத்தை ஆழமாகவும், 

வாழ்நாளெல்லாம்

மறக்கவேமுடியாதபடி

ஆணிஅடித்த மாதிரியும், 

சொல்வதில் NSK மாதிரி

ஓர் மாமனிதரை

பார்க்கவே முடியாது!

பணத்தை

எங்கே தேடுவேன்

என்ற இந்த பாட்டை

நான் அடிக்கடி கேட்ப்பேன்!

‘அர்த்தம் அனர்த்தம்

பாவ்ய நித்யம்’ என்ற

ஆதிசங்கரரின்

‘Wealth cannot give Health!’

என்ற கருத்தை

அழகாக பாடியிருக்கிறார்!மனிதன் வயதானகாலத்திலும் பக்குவப்பட

வில்லையெனில்

வருத்தப்படவேண்டிய

விஷயம்தான்!

புரிஞ்சதோடா

பித்துக்குளி? ‘

 

Advertisements

About s.rajah iyer

An MBA.. Interested in writing,Reading..Indian Philosophy
This entry was posted in ஏலே பித்துக்குளி and tagged , , . Bookmark the permalink.

Tks for your views.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s